Vergoedingsmogelijkheden coachtraject

Er zijn verschillende regelingen zodat jij het coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgt. Hieronder zijn de volgende 5 regelingen uitgelegd: 

✔️  Scholingskosten aftrekbaar bij de Belastingdienst
✔️ Vergoed door je werkgever
✔️ Vergoeding voor zzp’ers/ondernemers
✔️ Transitievergoeding bij ontslag
✔️ Werktuig PPO (culturele- of creatieve sector)

Er zijn ook een aantal regelingen waarbij geen vergoeding kan aangevraagd worden bij een coachtraject. Deze worden onderaan de pagina ook toegelicht. 

*Disclaimer: Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de belastingadviseur.

“Find your sparkle and give it all!”

scholingskosten aftrekbaar bij belastingdienst

De kosten voor een coachingstraject kun je als particulier fiscaal aftrekken onder de noemer scholingskosten. Het doel ervan moet het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of als leertraject gericht op je functioneren zijn. Er is een drempel van € 250 en een maximum van maximum van € 15.000. Meer informatie kun je opvragen bij de Belastingdienst. 

vergoed door je werkgever

Bij (bijna) iedere werkgever heb je een vrij besteedbaar budget, dat gebruikt mag worden voor persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt bijvoorbeeld een IKB of scholingsbudget genoemd. Daarmee is de kans groot dat er in jouw CAO is vastgesteld dat er een jaarlijks budget wordt gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling.

Werkgevers willen hun werknemers graag gezond en vitaal houden, dus vraag naar de mogelijkheden bij je huidige werkgever. Na overleg met je werkgever kun je dit vrij besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding

Voor je werkgever geldt dat de vergoeding kosten loopbaancoaching valt onder gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgaven.

“May your choices reflect your hopes and not your fears.”

Vergoeding voor zzp’ers en ondernemers

Coachingskosten zijn voor ondernemers en ZZP-ers fiscaal aftrekbaar. De coaching moet gericht zijn op een financieel- economische verbetering van je positie in de maatschappij. Voor de aftrek geldt een drempel van 500 euro en een maximum van 15.000 euro. Voor meer informatie klik hier. Als je nog geen ZZP’er bent, maar nog wel het komende jaar wordt, kan je ook de investering nog onder je bedrijf laten vallen. 

Transitievergoeding bij ontslag

Vanaf 1 juli 2015 krijg je bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. De regeling geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Het kabinet wil werkgevers en werknemers stimuleren te investeren in coaching en scholing tijdens en na afloop van een baan om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden.

Welke coachtrajecten kan ik starten?

Melodieinhetleven bied 2 soorten coachtrajecten aan: 
✔️  Het coachtraject naar jouw DROOMBAAN te ontdekken
✔️  Het coachtraject om jouw DROOMBEDRIJF op te zetten

Deze twee coachtrajecten kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Ook worden deze geregeld gecombineerd. Bijvoorbeeld als je eerst wil ontdekken wat bij je past en dat je hier vervolgens graag een succesvolle onderneming in wil opstarten. Lees hier meer over beide trajecten: 

Werktuig PPO

Werktuig voor ontwikkeling is een organisatie die de ontwikkeling van professionals in de creatieve sector ondersteunt. Als je werkzaam bent in de culturele- of creatieve sector kan je hier een aanvraag indienen tot medefinanciering van je ontwikkelplan. Zij noemen dat jouw PPO:  Permanente Professionele Ontwikkeling.

Ze stellen jouw ontwikkelbehoefte centraal, werken niet met vaste aanbieders van opleidingen. Je kan dus zelf kiezen welke vorm van ontwikkelen het beste bij je past. Jij kiest, zij faciliteren. Klik hier om meer te lezen over werktuig PPO.

Andere mogelijkheden

Er zijn geregeld nieuwe regelingen en mogelijkheden om vergoedingen aan te vragen. Heb je een andere vorm van regeling gevonden? Laat het dan vooral weten. 

Ik ben SNRO geaccrediteerd en heb ik een NRTO- en CRKBO-keurmerk.

Deze vergoedingen gaan niet op

Het Levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen. Het geldt voor het hoger onderwijs en het mbo. Je kunt het krediet aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Met het krediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet meer zijn dan je betaalt aan collegegeld of lesgeld. Voor meer informatie klik hier.

Dit krediet is veranderd sinds 1 maart 2022 in het STAP-budget. Dit STAP=budget kan worden ingezet voor scholing en opleiding. Er is ook budget vrijgemaakt vanuit STAP voor coaching. Dit is enkel alleen het geval voor niveau 2 opgeleiden. Ben je hoger geschoold, is dit budget niet de besteden aan coaching.

© 2019 - 2022 M.elodieinhetleven | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Webdesign: Brainwise